[ad_1]

TTO – کارشناسان می گویند موشکهای مورد استفاده حماس امروز بزرگتر از موشکهای استفاده شده در جنگ با اسرائیل در سال 2014 است. در همین حال ، اسرائیل دارای یک سپر گنبد آهنین است ، انواع هواپیماهای حمله از جمله F-35.

[ad_2]