[ad_1]

سیاستمدار مخالف تایلند متهم به ارتش - عکس 1.

سیاستمدار Thanathorn Juangroongruangkit به اتهامات نظامی ، جنایت در تایلند متهم شد – عکس: REUTERS

در بیانیه صادر شده در 20 ژانویه ، وزارت اقتصاد و امور اجتماعی تایلند مشخص نبود که چه اقدامات مشخصی منجر به جنایت سیاستمدار تاناتورن شده است ، اگرچه دو مقام وزارتخانه به رویترز گفتند که اظهارات آقای تاناتورن در مورد استراتژی واکسیناسیون دولت می تواند دلیل این امر باشد.

</p> <p>به گزارش رویترز ، این اقدام یکی از بزرگترین اقدامات از زمان آغاز موج اعتراضات ضد دولتی و انتقاد از پادشاه ماها وجیرالونگ کورن است. </p> <p>قوانین افترا سلطنتی در تایلند اقداماتی را که موجب تهمت یا توهین به پادشاه تایلند می شود مجازات می کند ، که می تواند متهم را تا 15 سال حبس در آورد. </p> <p>پرونده علیه سیاستمدار تاناتورن طبق ماده 112 قانون مجازات تایلند بعد از ظهر 20 ژانویه رسماً برای مقامات ارسال شد. </p> <p>دو روز پیش ، آقای تاناتورن گفت که استراتژی واکسیناسیون علیه تایلند علیه COVID-19 بیش از حد به یک شرکت متعلق به بخش دارایی های سلطنتی وابسته است ، که تحت کنترل شخصی پادشاه است. .</p> <div class="VCSortableInPreviewMode" type="Photo" style=""> <div><img loading="lazy" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2021/1/20/2021-01-19t111404z26514665rc2zal97searrtrmadp3thailand-king-insult-16111319921661586243738.jpg" id="img_458d15d0-5afa-11eb-b84e-fd61cdec49f3" w="2000" h="1333" alt="سیاستمدار مخالف تایلند متهم به خدمت سربازی - عکس 2." title="سیاستمدار مخالف تایلند متهم به خدمت سربازی - عکس 2." rel="lightbox" photoid="458d15d0-5afa-11eb-b84e-fd61cdec49f3" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cdn.tuoitre.vn/2021/1/20/2021-01-19t111404z26514665rc2zal97searrtrmadp3thailand-king-insult-16111319921661586243738.jpg" width="" height=""/></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" class="">سال گذشته ، علی رغم همه گیری COVID-19 ، جوانان در تایلند در اعتراض به اصلاحات سلطنتی و آزادی های بیشتر دموکراتیک برای مردم علنی ظاهر شدند. روترها</p> </div> </div> <p>سال گذشته ، توسط دادگاه تایلند ، آقای Thanatorne به مدت 10 سال از حضور در سیاست منع شد.</p> <p>اگرچه آقای تاناتورن به این پرونده پاسخ نداد ، اما جنبش پیشرو به رهبری وی اظهار داشت كه هیچ خشم در اظهار نظرهای وی در مورد “واكسن سلطنتی: چه كسی سودمند است ، چه كسی نیست؟” فیس بوک.</p> <p>پانیکا وانیچ ، یکی از رهبران این گروه به رویترز گفت: “قانون 112 بار دیگر به عنوان ابزاری سیاسی مورد استفاده قرار می گیرد.”</p> <p>جنبش مترقی پس از صدور تصمیم محاکمه سال گذشته برای انحلال حزب برای آینده از تاناتورن ، سومین حزب مورد علاقه در انتخابات 2019 ، پنج سال پس از کودتای نخست وزیر پرایوت چان او چا تشکیل شد.</p> <p>احزاب مخالف دولت نخست وزیر پرایوت را به برنامه ریزی انتخابات برای اطمینان از قدرت در دست داشتن وی متهم کرده اند. در همین حال ، حزب پرایوت ، حزب طرفدار ارتش ، گفت که انتخابات آزاد و عادلانه بود.</p> <p>در مورد این جنایت ، هنگامی که ارتش ، در 19 ژانویه ، دادگاهی در تایلند آنچان پرلرت را به جرم توهین به سلطنت ، 43 سال زندان محکوم کرد. این حکم برای معترضان اصلاحات در تایلند “شلیک هشدار” تلقی می شود و سخت ترین حکمی است که در هنگام اعلام توسط ارتش برای متخلفان صادر شده است. </p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" type="Photo" style=""> <div><img loading="lazy" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2021/1/20/2021-01-19t114515z556143227rc2zal9l7vg9rtrmadp3thailand-king-insult-1611131992169752923746.jpg" id="img_459f6550-5afa-11eb-b84e-fd61cdec49f3" w="2000" h="1334" alt="سیاستمدار مخالف تایلند متهم به خدمت سربازی - عکس 3." title="سیاستمدار مخالف تایلند متهم به خدمت سربازی - عکس 3." rel="lightbox" photoid="459f6550-5afa-11eb-b84e-fd61cdec49f3" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cdn.tuoitre.vn/2021/1/20/2021-01-19t114515z556143227rc2zal9l7vg9rtrmadp3thailand-king-insult-1611131992169752923746.jpg" width="" height=""/></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" class="">آنچان پرلرت توسط دادگاه کیفری در تایلند به جرم توهین به سلطنت به 43 سال زندان محکوم شد – عکس: REUTERS</p> </div> </div></div> <p>[ad_2]</p> </div><!-- .entry-content --> <footer class="post-footer entry-footer"> <div class="meta_bottom"> <div class="post-share"> <a target="_blank" href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://farzaneh-k.ir/%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%81-%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%84%d9%86%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%b4-%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85-%d8%b4%d8%af/"><i class="fa fa-facebook"></i></a> <a target="_blank" href="http://twitter.com/share?text=سیاستمدار%20مخالف%20تایلند%20به%20ارتش%20متهم%20شده%20است&url=https://farzaneh-k.ir/%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%81-%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%84%d9%86%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%b4-%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85-%d8%b4%d8%af/"><i class="fa fa-twitter"></i></a> <a target="_blank" href="http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://farzaneh-k.ir/%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%81-%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%84%d9%86%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%b4-%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85-%d8%b4%d8%af/&media=https://farzaneh-k.ir/wp-content/uploads/2021/01/2021-01-20t060505z1915391872rc2ibl9nmb04rtrmadp3thailand-politics-16111319921711505135181-crop-16111321914831725365063.jpg&description=سیاستمدار%20مخالف%20تایلند%20به%20ارتش%20متهم%20شده%20است"><i class="fa fa-pinterest"></i></a> <a target="_blank" href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&title=سیاستمدار%20مخالف%20تایلند%20به%20ارتش%20متهم%20شده%20است&url=https://farzaneh-k.ir/%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%81-%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%84%d9%86%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%b4-%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85-%d8%b4%d8%af/"><i class="fa fa-linkedin"></i></a> </div> </div> </footer><!-- .entry-footer --> <nav class="navigation post-navigation" aria-label="نوشته‌ها"> <h2 class="screen-reader-text">راهبری نوشته</h2> <div class="nav-links"><div class="nav-previous"><a href="https://farzaneh-k.ir/%d8%ac%da%a9-%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-3-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%ba%d8%a7%db%8c%d8%a8-%d8%af%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1/" rel="prev">جک ما بعد از بیش از 3 ماه “غایب” دوباره ظاهر می شود</a></div><div class="nav-next"><a href="https://farzaneh-k.ir/%da%98%d8%a7%d9%be%d9%86-%db%8c%d8%a7%d8%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%aa%da%a9%d8%b0%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%af-%da%86%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%ac/" rel="next">ژاپن یادداشت تکذیبی ارسال می کند: چین مجاز به ترسیم خطوط پایه در دریای چین جنوبی نیست</a></div></div> </nav> <div class="clearfix"> </div> </div> </div> </article><!-- #post-789 --> <div id="comments" class="comments-area"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">دیدگاهتان را بنویسید <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%B4%D8%AF/#respond" style="display:none;">لغو پاسخ</a></small></h3><form action="https://farzaneh-k.ir/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate><p class="comment-notes"><span id="email-notes">نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.</span> <span class="required-field-message" aria-hidden="true">بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند <span class="required" aria-hidden="true">*</span></span></p><p class="comment-form-comment"><label for="comment">دیدگاه <span class="required" aria-hidden="true">*</span></label> <textarea id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" maxlength="65525" required></textarea></p><p class="comment-form-author"><label for="author">نام <span class="required" aria-hidden="true">*</span></label> <input id="author" name="author" type="text" value="" size="30" maxlength="245" required /></p> <p class="comment-form-email"><label for="email">ایمیل <span class="required" aria-hidden="true">*</span></label> <input id="email" name="email" type="email" value="" size="30" maxlength="100" aria-describedby="email-notes" required /></p> <p class="comment-form-url"><label for="url">وب‌ سایت</label> <input id="url" name="url" type="url" value="" size="30" maxlength="200" /></p> <p class="comment-form-cookies-consent"><input id="wp-comment-cookies-consent" name="wp-comment-cookies-consent" type="checkbox" value="yes" /> <label for="wp-comment-cookies-consent">ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.</label></p> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="فرستادن دیدگاه" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='789' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p></form> </div><!-- #respond --> </div><!-- #comments --> </main><!-- #main --> </div><!-- #primary --> <aside id="secondary" class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-12 widget-area side-right"> <div class="sidebar-area"> <section id="search-2" class="widget widget_search"><form role="search" method="get" class="search-form" action="https://farzaneh-k.ir/"> <label> <span class="screen-reader-text">جستجو برای:</span> <input type="search" class="search-field" placeholder="جستجو …" value="" name="s" /> </label> <input type="submit" class="search-submit" value="جستجو" /> </form></section> <section id="recent-posts-2" class="widget widget_recent_entries"> <h2 class="widget-title">نوشته‌های تازه</h2> <ul> <li> <a href="https://farzaneh-k.ir/%da%a9%d8%a7%d9%be-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%da%a9%d8%ac%d8%a7-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85/">کاپ قاعدگی را از کجا بخریم ؟</a> </li> <li> <a href="https://farzaneh-k.ir/%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-400-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/">پیش‌نویس خودکار</a> </li> <li> <a href="https://farzaneh-k.ir/%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%aa%d8%a7%da%98-%d8%b3%d9%82%d8%b7-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86/">کورتاژ سقط جنین چیست ؟</a> </li> <li> <a href="https://farzaneh-k.ir/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%88%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a8%d8%af-%da%86%d8%b1%d8%a8-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d8%a7%da%a9%d8%b4%db%8c%d8%b1/">درمان فوری کبد چرب با خاکشیر</a> </li> <li> <a href="https://farzaneh-k.ir/%d8%af%d8%b1-%d9%87%d9%86%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%af/">در هنگام خرید لپ تاپ به کدام نکات باید دقت کنیم؟</a> </li> </ul> </section><section id="recent-comments-2" class="widget widget_recent_comments"><h2 class="widget-title">آخرین دیدگاه‌ها</h2><ul id="recentcomments"></ul></section><section id="archives-2" class="widget widget_archive"><h2 class="widget-title">بایگانی‌ها</h2> <ul> <li><a href='https://farzaneh-k.ir/2022/05/'>می 2022</a></li> <li><a href='https://farzaneh-k.ir/2022/01/'>ژانویه 2022</a></li> <li><a href='https://farzaneh-k.ir/2021/12/'>دسامبر 2021</a></li> <li><a href='https://farzaneh-k.ir/2021/10/'>اکتبر 2021</a></li> <li><a href='https://farzaneh-k.ir/2021/09/'>سپتامبر 2021</a></li> <li><a href='https://farzaneh-k.ir/2021/08/'>آگوست 2021</a></li> <li><a href='https://farzaneh-k.ir/2021/07/'>جولای 2021</a></li> <li><a href='https://farzaneh-k.ir/2021/06/'>ژوئن 2021</a></li> <li><a href='https://farzaneh-k.ir/2021/05/'>می 2021</a></li> <li><a href='https://farzaneh-k.ir/2021/02/'>فوریه 2021</a></li> <li><a href='https://farzaneh-k.ir/2021/01/'>ژانویه 2021</a></li> <li><a href='https://farzaneh-k.ir/2020/12/'>دسامبر 2020</a></li> </ul> </section><section id="categories-2" class="widget widget_categories"><h2 class="widget-title">دسته‌ها</h2> <ul> <li class="cat-item cat-item-1"><a href="https://farzaneh-k.ir/category/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%af%d9%87/">دسته‌بندی نشده</a> </li> </ul> </section><section id="meta-2" class="widget widget_meta"><h2 class="widget-title">اطلاعات</h2> <ul> <li><a href="https://farzaneh-k.ir/wp-login.php">ورود</a></li> <li><a href="https://farzaneh-k.ir/feed/">خوراک ورودی‌ها</a></li> <li><a href="https://farzaneh-k.ir/comments/feed/">خوراک دیدگاه‌ها</a></li> <li><a href="https://fa.wordpress.org/">وردپرس</a></li> </ul> </section><section id="custom_html-2" class="widget_text widget widget_custom_html"><div class="textwidget custom-html-widget"><div style="width: 100%; min-width: 100px; height: 40px; line-height: 40px; overflow-y: scroll;"><a href="https://abdoosnews.ir">https://abdoosnews.ir</a> <a href="https://abestanews.ir">https://abestanews.ir</a> <a href="https://abtinnews.ir">https://abtinnews.ir</a><a href="https://afkharebartar.ir">https://afkharebartar.ir</a> <a href="https://akhabarebartar.ir">https://akhabarebartar.ir</a> <a href="https://akhbarebartaaar.ir">https://akhbarebartaaar.ir</a> <a href="https://akhbaremaaaa.ir">https://akhbaremaaaa.ir</a> <a href="https://akhbareshomaaa.ir">https://akhbareshomaaa.ir</a> <a href="https://akhbarmarefat.ir">https://akhbarmarefat.ir</a> <a href="https://akhshijnews.ir">https://akhshijnews.ir</a> <a href="https://asatidna.ir">https://asatidna.ir</a> <a href="https://seohat.ir">https://seohat.ir</a> <a href="https://asreteb.ir">https://asreteb.ir</a> <a href="https://atrinnews.ir">https://atrinnews.ir</a> <a href="https://atroticnews.ir">https://atroticnews.ir</a> <a href="https://atshnews.ir">https://atshnews.ir</a> <a href="https://avatefepak.ir">https://avatefepak.ir</a> <a href="https://azartelecom.ir">https://azartelecom.ir</a> <a href="https://baranmajale.ir">https://baranmajale.ir</a> <a href="https://bashariatemrooz.ir">https://bashariatemrooz.ir</a> <a href="https://behtaringam.ir">https://behtaringam.ir</a> <a href="https://behyarcenter.ir">https://behyarcenter.ir</a> <a href="https://blackdecor.ir">https://blackdecor.ir</a> <a href="https://daltek.ir">https://daltek.ir</a> <a href="https://cafeedalat.ir">https://cafeedalat.ir</a> <a href="https://chatno.ir">https://chatno.ir</a> <a href="https://chnphotoagency.ir">https://chnphotoagency.ir</a> <a href="https://cloudim.ir">https://cloudim.ir</a> <a href="https://cloudrayco.ir">https://cloudrayco.ir</a> <a href="https://daltek.ir">https://daltek.ir</a> <a href="https://dastesalamatt.ir">https://dastesalamatt.ir</a> <a href="https://decor-irani.ir">https://decor-irani.ir</a> <a href="https://eefz.ir">https://eefz.ir</a> <a href="https://elementorsite.ir">https://elementorsite.ir</a> <a href="https://elmitarin.ir">https://elmitarin.ir</a> <a href="https://emrooztafahom.ir">https://emrooztafahom.ir</a> <a href="https://englishforyou.ir">https://englishforyou.ir</a> <a href="https://andnews.ir">https://andnews.ir</a> <a href="https://asreteb.ir">https://asreteb.ir</a> <a href="https://atrinnews.ir">https://atrinnews.ir</a> <a href="https://atroticnews.ir">https://atroticnews.ir</a> <a href="https://atshnews.ir">https://atshnews.ir</a> <a href="https://chnphotoagency.ir">https://chnphotoagency.ir</a> <a href="https://dastesalamatt.ir">https://dastesalamatt.ir</a> <a href="https://decor-irani.ir">https://decor-irani.ir</a> <a href="https://dostemansalam.ir">https://dostemansalam.ir</a> <a href="https://elementorsite.ir">https://elementorsite.ir</a> <a href="https://elmitarin.ir">https://elmitarin.ir</a> <a href="https://emrooztafahom.ir">https://emrooztafahom.ir</a> <a href="https://englishforyou.ir">https://englishforyou.ir</a> <a href="https://ensanedirooooooz.ir">https://ensanedirooooooz.ir</a> <a href="https://esfahanebidar.ir">https://esfahanebidar.ir</a> <a href="https://etelaresankhabar.ir">https://etelaresankhabar.ir</a> <a href="https://examplenews.ir">https://examplenews.ir</a> <a href="https://fardaalefba.ir">https://fardaalefba.ir</a> <a href="https://fardayeashena.ir">https://fardayeashena.ir</a> <a href="https://forbos.ir">https://forbos.ir</a> <a href="https://fourchat.ir">https://fourchat.ir</a> <a href="https://foxirani.ir">https://foxirani.ir</a> <a href="https://galaxy-kids.ir">https://galaxy-kids.ir</a> <a href="https://gamersland.ir">https://gamersland.ir</a> <a href="https://gisoon.ir">https://gisoon.ir</a> <a href="https://gisooyekhabar.ir">https://gisooyekhabar.ir</a> <a href="https://haftasemantour.ir">https://haftasemantour.ir</a> <a href="https://halohekayatha.ir">https://halohekayatha.ir</a> <a href="https://hamyaredanesh.ir">https://hamyaredanesh.ir</a> <a href="https://hashtadonoh.ir">https://hashtadonoh.ir</a> <a href="https://hekayatfardayeemaaa.ir">https://hekayatfardayeemaaa.ir</a> <a href="https://hodhodirani.ir">https://hodhodirani.ir</a> <a href="https://hodhodirani.ir">https://hodhodirani.ir</a> <a href="https://honarmandkhabar.ir">https://honarmandkhabar.ir</a> <a href="https://infoacademic.ir">https://infoacademic.ir</a> <a href="https://iranisard.ir">https://iranisard.ir</a> <a href="https://istgaheshomareyek.ir">https://istgaheshomareyek.ir</a> <a href="https://kahkashani.ir">https://kahkashani.ir</a> <a href="https://ketabkhoooon.ir">https://ketabkhoooon.ir</a> <a href="https://ketabkhoooon.ir">https://ketabkhoooon.ir</a> <a href="https://kimyagaaaar.ir">https://kimyagaaaar.ir</a> <a href="https://lasttimes.ir">https://lasttimes.ir</a> <a href="https://lilaki.ir">https://lilaki.ir</a> <a href="https://livejame.ir">https://livejame.ir</a> <a href="https://magirani.ir">https://magirani.ir</a> <a href="https://mahparychat.ir">https://mahparychat.ir</a> <a href="https://majaleiranian.ir">https://majaleiranian.ir</a> <a href="https://markazeakhbar.ir">https://markazeakhbar.ir</a> <a href="https://marshal-modern.ir">https://marshal-modern.ir</a> <a href="https://masternewss.ir">https://masternewss.ir</a> <a href="https://mervina.ir">https://mervina.ir</a> <a href="https://mineralnews.ir">https://mineralnews.ir</a> <a href="https://modirezard.ir">https://modirezard.ir</a> <a href="https://mohamadrezasite.ir">https://mohamadrezasite.ir</a> <a href="https://momon.ir">https://momon.ir</a> <a href="https://moniseh.ir">https://moniseh.ir</a> <a href="https://morvarideasia.ir">https://morvarideasia.ir</a> <a href="https://mramins.ir">https://mramins.ir</a> <a href="https://naserinews.ir">https://naserinews.ir</a> <a href="https://nasermr.ir">https://nasermr.ir</a> <a href="https://naseron.ir">https://naseron.ir</a> <a href="https://nationaliran.ir">https://nationaliran.ir</a> <a href="https://net2web.ir">https://net2web.ir</a> <a href="https://netcrafti.ir">https://netcrafti.ir</a> <a href="https://news-single.ir">https://news-single.ir</a> <a href="https://newsamins.ir">https://newsamins.ir</a> <a href="https://newsatropat.ir">https://newsatropat.ir</a> <a href="https://newscenterals.ir">https://newscenterals.ir</a> <a href="https://newsexpress.ir">https://newsexpress.ir</a> <a href="https://newslife.ir">https://newslife.ir</a> <a href="https://newsmineral.ir">https://newsmineral.ir</a> <a href="https://newsouls.ir">https://newsouls.ir</a> <a href="https://newspishgamannn.ir">https://newspishgamannn.ir</a> <a href="https://newssalam.ir">https://newssalam.ir</a> <a href="https://newsshans.ir">https://newsshans.ir</a> <a href="https://newsspot.ir">https://newsspot.ir</a> <a href="https://newsteen.ir">https://newsteen.ir</a> <a href="https://newsworlds.ir">https://newsworlds.ir</a> <a href="https://nikmag.ir">https://nikmag.ir</a> <a href="https://officemag.ir">https://officemag.ir</a> <a href="https://okaziyon.ir">https://okaziyon.ir</a> <a href="https://one-news.ir">https://one-news.ir</a> <a href="https://pandamag.ir">https://pandamag.ir</a> <a href="https://parinews.ir">https://parinews.ir</a> <a href="https://parsroids.ir">https://parsroids.ir</a> <a href="https://patris-fun.ir">https://patris-fun.ir</a> <a href="https://patris-music.ir">https://patris-music.ir</a> <a href="https://peranschat.ir">https://peranschat.ir</a> <a href="https://pezeshkdari.ir">https://pezeshkdari.ir</a> <a href="https://poshtibannews.ir">https://poshtibannews.ir</a> <a href="https://powernewss.ir">https://powernewss.ir</a> <a href="https://recordejadid.ir">https://recordejadid.ir</a> <a href="https://salamnewws.ir">https://salamnewws.ir</a> <a href="https://sator.ir">https://sator.ir</a> <a href="https://senatornews.ir">https://senatornews.ir</a> <a href="https://senatornews.ir">https://senatornews.ir</a> <a href="https://seratmag.ir">https://seratmag.ir</a> <a href="https://shadine.ir">https://shadine.ir</a> <a href="https://sibala.ir">https://sibala.ir</a> <a href="https://snowchat.ir">https://snowchat.ir</a> <a href="https://sohanian.ir">https://sohanian.ir</a> <a href="https://sarmohre.com">https://sarmohre.com</a> <a href="https://soroushpublishingco.ir">https://soroushpublishingco.ir</a> <a href="https://sosokan.ir">https://sosokan.ir</a> <a href="https://tafrihchat.ir">https://tafrihchat.ir</a> <a href="https://tazekhabari.ir">https://tazekhabari.ir</a> <a href="https://technoirani.ir">https://technoirani.ir</a> <a href="https://timesirani.ir">https://timesirani.ir</a> <a href="https://tourtodubai.ir">https://tourtodubai.ir</a> <a href="https://webnegin.ir">https://webnegin.ir</a> <a href="https://yamorani.ir">https://yamorani.ir</a> <a href="https://yandexkhabari.ir">https://yandexkhabari.ir</a> <a href="https://yektasah.ir">https://yektasah.ir</a> <a href="https://zabaanak.ir">https://zabaanak.ir</a> <a href="https://khabarchin.org">https://khabarchin.org</a> <a href="https://zehnenoandinsh.ir">https://zehnenoandinsh.ir</a> <a href="https://23ncfst.ir/">https://23ncfst.ir/</a> <a href="https://amiran-carpet.ir/">https://amiran-carpet.ir/</a> <a href="https://armanenergytec.ir/">https://armanenergytec.ir/</a> <a href="https://blogenews.ir/">https://blogenews.ir/</a> <a href="https://blogkhoon.ir/">https://blogkhoon.ir/</a> <a href="https://bvfars.ir/">https://bvfars.ir/</a> <a href="https://charsounews.ir/">https://charsounews.ir/</a> <a href="https://chsnews.ir/">https://chsnews.ir/</a> <a href="https://dezfil.ir/">https://dezfil.ir/</a> <a href="https://dmwebmaster.ir/">https://dmwebmaster.ir/</a> <a href="https://dota2news.ir/">https://dota2news.ir/</a> <a href="https://erfanhd.ir/">https://erfanhd.ir/</a> <a href="https://etminan110.ir/">https://etminan110.ir/</a> <a href="https://faratarazkhabar.ir/">https://faratarazkhabar.ir/</a> <a href="https://farsgardi20.ir/">https://farsgardi20.ir/</a> <a href="https://footynews.ir/">https://footynews.ir/</a> <a href="https://goto98.ir/">https://goto98.ir/</a> <a href="https://ilyarkhabar.ir/">https://ilyarkhabar.ir/</a> <a href="https://ir2khabar.ir/">https://ir2khabar.ir/</a> <a href="https://iranalmanac.ir/">https://iranalmanac.ir/</a> <a href="https://irandaryafest.ir/">https://irandaryafest.ir/</a> <a href="https://khabarehaft.ir/">https://khabarehaft.ir/</a> <a href="https://khabarontime.ir/">https://khabarontime.ir/</a> <a href="https://lolsms.ir/">https://lolsms.ir/</a> <a href="https://maadgig.ir/">https://maadgig.ir/</a> <a href="https://masoudtb.ir/">https://masoudtb.ir/</a> <a href="https://zpaycard.com/">https://zpaycard.com/</a> <a href="https://mp3news.ir/">https://mp3news.ir/</a> <a href="https://music-ha.ir/">https://music-ha.ir/</a> <a href="https://nakhlestankhabar.ir/">https://nakhlestankhabar.ir/</a> <a href="https://newcharge.ir/">https://newcharge.ir/</a> <a href="https://news-links.ir/">https://news-links.ir/</a> <a href="https://news180.ir/">https://news180.ir/</a> <a href="https://pimn.ir/">https://pimn.ir/</a> <a href="https://prmf.ir/">https://prmf.ir/</a> <a href="https://pvnews.ir/">https://pvnews.ir/</a> <a href="https://rejawnews.ir/">https://rejawnews.ir/</a> <a href="https://sahab-co.ir/">https://sahab-co.ir/</a> <a href="https://samanbarg.ir/">https://samanbarg.ir/</a> <a href="https://semanews.ir/">https://semanews.ir/</a> <a href="https://shirinonews.ir/">https://shirinonews.ir/</a> <a href="https://soheilesonghor.ir/">https://soheilesonghor.ir/</a> <a href="https://tacity.ir/">https://tacity.ir/</a> <a href="https://taktanews.ir/">https://taktanews.ir/</a> <a href="https://tarabaranmag.ir/">https://tarabaranmag.ir/</a> <a href="https://telegram-persian.ir/">https://telegram-persian.ir/</a> <a href="https://tfcenter.ir/">https://tfcenter.ir/</a> <a href="https://trika.ir/">https://trika.ir/</a> <a href="https://velninews.ir/">https://velninews.ir/</a> <a href="https://vidnaz.ir/">https://vidnaz.ir/</a> <a href="https://wajnews.ir/">https://wajnews.ir/</a> <a href="https://your-news.ir/">https://your-news.ir/</a> <a href="https://zangannews.ir/">https://zangannews.ir/</a> <a href="https://naser-rasouli.ir">https://naser-rasouli.ir</a> <a href="https://seo-teaching.com">https://seo-teaching.com</a> <a href="https://aseman-ma.ir">https://aseman-ma.ir</a> <a href="https://elitenews.ir">https://elitenews.ir</a> <a href="https://fly-news.ir">https://fly-news.ir</a> <a href="https://green-chapter.ir">https://green-chapter.ir</a> <a href="https://green-words.ir">https://green-words.ir</a> <a href="https://hero-news.ir">https://hero-news.ir</a> <a href="https://icpple.com">https://icpple.com</a> <a href="https://khabar-akhar.ir">https://khabar-akhar.ir</a> <a href="https://meditation-news.ir">https://meditation-news.ir</a> <a href="https://memory-news.ir">https://memory-news.ir</a> <a href="https://mojeshargh.ir">https://mojeshargh.ir</a> <a href="https://neko-news.ir">https://neko-news.ir</a> <a href="https://nice-words.ir">https://nice-words.ir</a> <a href="https://offline-news.ir">https://offline-news.ir</a> <a href="https://outlandernews.ir">https://outlandernews.ir</a> <a href="https://outsidenews.ir">https://outsidenews.ir</a> <a href="https://pirce-news.ir">https://pirce-news.ir</a> <a href="https://play-news.ir">https://play-news.ir</a> <a href="https://ranginews.ir">https://ranginews.ir</a> <a href="https://rellmusic.com">https://rellmusic.com</a> <a href="https://red-news.ir">https://red-news.ir</a> <a href="https://rianbow-news.ir">https://rianbow-news.ir</a> <a href="https://some-news.ir">https://some-news.ir</a> <a href="https://star-news.ir">https://star-news.ir</a> <a href="https://technical-news.ir">https://technical-news.ir</a> <a href="https://thoughts-news.ir">https://thoughts-news.ir</a> <a href="https://white-news.ir">https://white-news.ir</a> <a href="https://moshaverhe-news.ir">https://moshaverhe-news.ir</a> <a href="https://aseman-kharash.ir">https://aseman-kharash.ir</a> <a href="https://bazarche021.ir">https://bazarche021.ir</a> <a href="https://bighat-news.ir">https://bighat-news.ir</a> <a href="https://blue-news.ir">https://blue-news.ir</a> <a href="https://bookly-news.ir">https://bookly-news.ir</a> <a href="https://book-news.ir">https://book-news.ir</a> <a href="https://dandan-khabar.ir">https://dandan-khabar.ir</a> <a href="https://dastchin-khabar.ir">https://dastchin-khabar.ir</a> <a href="https://dojedareh-news.ir">https://dojedareh-news.ir</a> <a href="https://electoronic-news.ir">https://electoronic-news.ir</a> <a href="https://fizik-news.ir">https://fizik-news.ir</a> <a href="https://gharb-khabar.ir">https://gharb-khabar.ir</a> <a href="https://hobobat-news.ir">https://hobobat-news.ir</a> <a href="https://jonob-khabar.ir">https://jonob-khabar.ir</a> <a href="https://kafsh-news.ir">https://kafsh-news.ir</a> <a href="https://kaheshvazn-khabar.ir">https://kaheshvazn-khabar.ir</a> <a href="https://kaheshvazn-news.ir">https://kaheshvazn-news.ir</a> <a href="https://ketabche-online.ir">https://ketabche-online.ir</a> <a href="https://key-news.ir">https://key-news.ir</a> <a href="https://khabar-aseman.ir">https://khabar-aseman.ir</a> <a href="https://khabar-bazar.ir">https://khabar-bazar.ir</a> <a href="https://khabar-bazi.ir">https://khabar-bazi.ir</a> <a href="https://khabar-dastchin.ir">https://khabar-dastchin.ir</a> <a href="https://khabar-dirooz.ir">https://khabar-dirooz.ir</a> <a href="https://khabar-erfan.ir">https://khabar-erfan.ir</a> <a href="https://khabar-insta.ir">https://khabar-insta.ir</a> <a href="https://khabar-khanoma.ir">https://khabar-khanoma.ir</a> <a href="https://khabar-mehman.ir">https://khabar-mehman.ir</a> <a href="https://khabar-mojo.ir">https://khabar-mojo.ir</a> <a href="https://khabar-nab.ir">https://khabar-nab.ir</a> <a href="https://khabar-reza.ir">https://khabar-reza.ir</a> <a href="https://khabar-shoma.ir">https://khabar-shoma.ir</a> <a href="https://khabar-tak.ir">https://khabar-tak.ir</a> <a href="https://khabar-top.ir">https://khabar-top.ir</a> <a href="https://kolah-news.ir">https://kolah-news.ir</a> <a href="https://moshaverh-news.ir">https://moshaverh-news.ir</a> <a href="https://moshaver-news.ir">https://moshaver-news.ir</a> <a href="https://moshtagh-khabar.ir">https://moshtagh-khabar.ir</a> <a href="https://nama-news.ir">https://nama-news.ir</a> <a href="https://packge-news.ir">https://packge-news.ir</a> <a href="https://panjere-news.ir">https://panjere-news.ir</a> <a href="https://paper-news.ir">https://paper-news.ir</a> <a href="https://pencil-news.ir">https://pencil-news.ir</a> <a href="https://pen-news.ir">https://pen-news.ir</a> <a href="https://pezeshk-khabar.ir">https://pezeshk-khabar.ir</a> <a href="https://rah-khabar.ir">https://rah-khabar.ir</a> <a href="https://router-news.ir">https://router-news.ir</a> <a href="https://sadeh-news.ir">https://sadeh-news.ir</a> <a href="https://salamati-khabar.ir">https://salamati-khabar.ir</a> <a href="https://shargh-khabar.ir">https://shargh-khabar.ir</a> <a href="https://shogh-khabar.ir">https://shogh-khabar.ir</a> <a href="https://shomal-khabar.ir">https://shomal-khabar.ir</a> <a href="https://shose-news.ir">https://shose-news.ir</a> <a href="https://spring-news.ir">https://spring-news.ir</a> <a href="https://stop-news.ir">https://stop-news.ir</a> <a href="https://subtitle-news.ir">https://subtitle-news.ir</a> <a href="https://tadrisriazi-news.ir">https://tadrisriazi-news.ir</a> <a href="https://takpanjere-news.ir">https://takpanjere-news.ir</a> <a href="https://tanha-news.ir">https://tanha-news.ir</a> <a href="https://tarahi-news.ir">https://tarahi-news.ir</a> <a href="https://tarjome-news.ir">https://tarjome-news.ir</a> <a href="https://tasiveh-news.ir">https://tasiveh-news.ir</a> <a href="https://unbox-khabar.ir">https://unbox-khabar.ir</a> <a href="https://unbox-news.ir">https://unbox-news.ir</a> <a href="https://watch-news.ir">https://watch-news.ir</a> <a href="https://yad-khabar.ir">https://yad-khabar.ir</a> <a href="https://office-edu.ir">https://office-edu.ir</a> <a href="https://windows-edu.ir">https://windows-edu.ir</a> <a href="https://windows-news.ir">https://windows-news.ir</a> <a href="https://office-news.ir">https://office-news.ir</a> <a href="https://maxgamer.ir">https://maxgamer.ir</a> <a href="https://green-sky.ir">https://green-sky.ir</a> <a href="https://night-sky.ir">https://night-sky.ir</a> <a href="https://tech4life.ir">https://tech4life.ir</a> <a href="https://eefz.ir">https://eefz.ir</a> <a href="https://snowchat.ir‎">https://snowchat.ir‎</a> <a href="https://heygar.ir‎">https://heygar.ir‎</a> <a href="https://topslinks.ir‎">https://topslinks.ir‎</a> <a href="https://infoacademic.ir">https://infoacademic.ir</a> <a href="https://nasimqaen.ir">https://nasimqaen.ir</a> <a href="https://harimeasmani.ir‎">https://harimeasmani.ir‎</a> <a href="https://professorha.ir‎">https://professorha.ir‎</a> <a href="https://esfahanebidar.ir‎">https://esfahanebidar.ir‎</a> <a href="https://roham-chat.ir‎">https://roham-chat.ir‎</a> <a href="https://marshal-modern.ir">https://marshal-modern.ir</a> <a href="https://naseron.ir‎">https://naseron.ir‎</a> <a href="https://zabaanak.ir‎">https://zabaanak.ir‎</a> <a href="https://net2web.ir‎">https://net2web.ir‎</a> <a href="https://baran-web.ir">https://baran-web.ir</a> <a href="http://‎https://lig1.ir‎">‎https://lig1.ir‎</a> <a href="https://kalamefars.ir">https://kalamefars.ir</a> <a href="http://‎https://fourchat.ir‎">‎https://fourchat.ir‎</a> <a href="https://pezeshkdari.ir">https://pezeshkdari.ir</a> <a href="https://webnegin.ir‎">https://webnegin.ir‎</a> <a href="https://decor-irani.ir">https://decor-irani.ir</a> <a href="https://gamersland.ir">https://gamersland.ir</a> <a href="https://hamyaredanesh.ir‎">https://hamyaredanesh.ir‎</a> <a href="https://web360.ir‎">https://web360.ir‎</a> <a href="https://4ax.ir‎">https://4ax.ir‎</a> <a href="https://tourtodubai.ir‎">https://tourtodubai.ir‎</a> <a href="https://mahparychat.ir">https://mahparychat.ir</a> <a href="https://apple-watch.ir‎">https://apple-watch.ir‎</a> <a href="https://blackdecor.ir‎">https://blackdecor.ir‎</a> <a href="https://chatno.ir‎">https://chatno.ir‎</a> <a href="https://mededu13.ir‎">https://mededu13.ir‎</a> <a href="https://englishforyou.ir‎">https://englishforyou.ir‎</a> <a href="https://‎bameirankhabar.ir">https://‎bameirankhabar.ir</a> <a href="https://haftasemantour.ir">https://haftasemantour.ir</a> <a href="https://shadine.ir">https://shadine.ir</a> <a href="https://galaxy-kids.ir‎">https://galaxy-kids.ir‎</a> <a href="https://sator.ir‎">https://sator.ir‎</a> <a href="https://yektasah.ir‎">https://yektasah.ir‎</a> <a href="https://‎soroushpublishingco.ir‎">https://‎soroushpublishingco.ir‎</a> <a href="https://borz.ir‎">https://borz.ir‎</a> <a href="https://asreteb.ir">https://asreteb.ir</a> <a href="http://‎https://tafrihchat.ir‎">‎https://tafrihchat.ir‎</a> <a href="https://parto-afkan.ir">https://parto-afkan.ir</a> <a href="https://chnphotoagency.ir‎">https://chnphotoagency.ir‎</a> <a href="https://asemandaily.ir">https://asemandaily.ir</a> <a href="http://‎https://firedesign.ir‎">‎https://firedesign.ir‎</a> <a href="https://peranschat.ir">https://peranschat.ir</a> <a href="https://tadanir.ir">https://tadanir.ir</a> <a href="https://baranchats.ir">https://baranchats.ir</a> <a href="https://20pbn.ir">https://20pbn.ir</a> <a href="https://pbnharvard.ir">https://pbnharvard.ir</a> <a href="https://reza0088.ir">https://reza0088.ir</a> <a href="https://arasnew.ir">https://arasnew.ir</a> <a href="https://mehrkh.ir">https://mehrkh.ir</a> <a href="https://parismag.ir">https://parismag.ir</a> <a href="https://onlinemo.ir">https://onlinemo.ir</a> <a href="https://onlinemino.ir">https://onlinemino.ir</a> <a href="https://sibnew.ir">https://sibnew.ir</a> <a href="https://abannew.ir">https://abannew.ir</a> <a href="https://matboatnews.ir">https://matboatnews.ir</a> <a href="https://haftehnews.ir">https://haftehnews.ir</a> <a href="https://mojalenews.ir">https://mojalenews.ir</a> <a href="https://sahafinews.ir">https://sahafinews.ir</a> <a href="https://18news.ir">https://18news.ir</a> <a href="https://nilonews.ir">https://nilonews.ir</a> <a href="https://amozeshinews.ir">https://amozeshinews.ir</a> <a href="https://khatarnews.ir">https://khatarnews.ir</a> <a href="https://asalchats.ir">https://asalchats.ir</a> <a href="https://nazchatha.ir">https://nazchatha.ir</a> <a href="https://ticktnews.ir">https://ticktnews.ir</a> <a href="https://jorjnews.ir">https://jorjnews.ir</a> <a href="https://delnews.ir">https://delnews.ir</a> <a href="https://pbnreza.ir">https://pbnreza.ir</a> <a href="https://khabarfaz.ir">https://khabarfaz.ir</a> <a href="https://hanimag.ir">https://hanimag.ir</a> <a href="https://haninews.ir">https://haninews.ir</a> <a href="https://viewnews.ir">https://viewnews.ir</a> <a href="https://grupnews.ir">https://grupnews.ir</a> <a href="https://khabarestani.ir">https://khabarestani.ir</a> <a href="https://taknaznews.ir">https://taknaznews.ir</a> <a href="https://raziato.ir">https://raziato.ir</a> <a href="https://zegar.ir">https://zegar.ir</a> <a href="https://bedaronline.ir">https://bedaronline.ir</a> <a href="https://bedarnews.ir">https://bedarnews.ir</a> <a href="https://formolkhabar.ir">https://formolkhabar.ir</a> <a href="https://formolnews.ir">https://formolnews.ir</a> <a href="https://fedaknews.ir">https://fedaknews.ir</a> <a href="https://dednews.ir">https://dednews.ir</a> <a href="https://wkhabari.ir">https://wkhabari.ir</a> <a href="https://setkhabar.ir">https://setkhabar.ir</a> <a href="https://nikain.ir">https://nikain.ir</a> <a href="https://soozian.ir">https://soozian.ir</a> <a href="https://sahrahi.ir">https://sahrahi.ir</a> <a href="https://monesnews.ir">https://monesnews.ir</a> <a href="https://nazionline.ir">https://nazionline.ir</a> <a href="https://onlinebaran.ir">https://onlinebaran.ir</a> <a href="https://danmag.ir">https://danmag.ir</a> <a href="https://shahrkhabari.ir">https://shahrkhabari.ir</a> <a href="https://newses.ir">https://newses.ir</a> <a href="https://newssemnan.ir">https://newssemnan.ir</a> <a href="https://kermaninews.ir">https://kermaninews.ir</a> <a href="https://tehkhabari.ir">https://tehkhabari.ir</a> <a href="https://tehrannew.ir">https://tehrannew.ir</a> <a href="https://newsiato.ir">https://newsiato.ir</a> <a href="https://datajo.ir">https://datajo.ir</a> <a href="https://soziato.ir">https://soziato.ir</a> <a href="https://rubiato.ir">https://rubiato.ir</a> <a href="https://roliato.ir">https://roliato.ir</a> <a href="https://robiato.ir">https://robiato.ir</a> <a href="https://netkhabari.ir">https://netkhabari.ir</a> <a href="https://fixnew.ir">https://fixnew.ir</a> <a href="https://fixmag.ir">https://fixmag.ir</a> <a href="https://bayatnews.ir">https://bayatnews.ir</a> <a href="https://sarenews.ir">https://sarenews.ir</a> <a href="https://absharkhabar.ir">https://absharkhabar.ir</a> <a href="https://rumbaran.ir">https://rumbaran.ir</a> <a href="https://neginmag.ir">https://neginmag.ir</a> <a href="https://buzzonline.ir">https://buzzonline.ir</a> <a href="https://beznews.ir">https://beznews.ir</a> <a href="https://binamag.ir">https://binamag.ir</a> <a href="https://mobinews.ir">https://mobinews.ir</a> <a href="https://talepati.ir">https://talepati.ir</a> <a href="https://afsharnews.ir">https://afsharnews.ir</a> <a href="https://eduseo.ir">https://eduseo.ir</a> <a href="https://salamiha.ir">https://salamiha.ir</a> <a href="https://onlineiha.ir">https://onlineiha.ir</a> <a href="https://karbarnews.ir">https://karbarnews.ir</a> <a href="https://pbnsaz.ir">https://pbnsaz.ir</a> <a href="https://mahgolnews.ir">https://mahgolnews.ir</a> <a href="https://linkkhabar.ir">https://linkkhabar.ir</a> <a href="https://sitepbn.ir">https://sitepbn.ir</a> <a href="https://yasinews.ir">https://yasinews.ir</a> <a href="https://yasnew.ir">https://yasnew.ir</a> <a href="https://sabakhabari.ir">https://sabakhabari.ir</a> <a href="https://newsss.ir">https://newsss.ir</a> <a href="https://almnews.ir">https://almnews.ir</a> <a href="https://ehsasnews.ir">https://ehsasnews.ir</a> <a href="https://khabaribama.ir">https://khabaribama.ir</a> <a href="https://88news.ir">https://88news.ir</a> <a href="https://pbnha.ir">https://pbnha.ir</a> <a href="https://pbns.ir">https://pbns.ir</a> <a href="https://music-ha.ir">https://music-ha.ir</a> <a href="https://paxsolomusic.ir">https://paxsolomusic.ir</a> <a href="https://2016downloadnew.ir">https://2016downloadnew.ir</a> <a href="https://daryamedia.ir">https://daryamedia.ir</a> <a href="https://andikakhabar.ir">https://andikakhabar.ir</a> <a href="https://iranalmanac.ir">https://iranalmanac.ir</a> <a href="https://seo-pbn.ir">https://seo-pbn.ir</a> <a href="https://b3hnam.ir">https://b3hnam.ir</a> <a href="https://sendkhabar.ir">https://sendkhabar.ir</a> <a href="https://atenehnews.ir">https://atenehnews.ir</a> <a href="https://atashnews.ir">https://atashnews.ir</a> <a href="https://tamananews.ir">https://tamananews.ir</a> <a href="https://barankhabari.ir">https://barankhabari.ir</a> <a href="https://khabarsazi.ir">https://khabarsazi.ir</a> <a href="https://rootonline.ir">https://rootonline.ir</a> <a href="https://mehrmag.ir">https://mehrmag.ir</a> <a href="https://mehrnaznews.ir">https://mehrnaznews.ir</a> <a href="https://dismag.ir">https://dismag.ir</a> <a href="https://disnews.ir">https://disnews.ir</a> <a href="https://usmag.ir">https://usmag.ir</a> <a href="https://fanoskhabari.ir">https://fanoskhabari.ir</a> <a href="https://abernews.ir">https://abernews.ir</a> <a href="https://winnews.ir">https://winnews.ir</a> <a href="https://newsedu.ir">https://newsedu.ir</a> <a href="https://pbnnews.ir">https://pbnnews.ir</a> <a href="https://rahamnews.ir">https://rahamnews.ir</a> </div></div></section><section id="custom_html-3" class="widget_text widget widget_custom_html"><div class="textwidget custom-html-widget"><p><a href="https://hamsartime.ir/">https://hamsartime.ir/</a><br> <a href="https://hamsartime.ir/">همسرتایم</a><br> <a href="https://hamsartime.ir/">مشکلات زناشویی</a><br> <a href="https://hamsartime.ir/">همسرداری</a><br> <a href="https://hamsartime.ir/">خرید محصولات جنسی</a><br> <a href="https://hamsartime.ir/">ازدواج</a><br> <a href="https://hamsartime.ir/sexually-relationships/sexual-knowledge/">مشکلات جنسی</a><br> <a href="https://hamsartime.ir/pregnancy-and-children/">رفتار با فرزند</a><br> <a href="https://hamsartime.ir/sexually-relationships/religious-order/">احکام شرعی ازدواج</a><br> <a href="https://hamsartime.ir/sexually-relationships/premarriage-knowledge/">دوران نامزدی و عقد</a></p> <p><a href="https://modernfilm.ir/">https://modernfilm.ir/</a><br> <a href="https://modernfilm.ir/">مدرن فیلم</a><br> <a href="https://modernfilm.ir/">دانلود فیلم و سریال</a><br> <a href="https://modernfilm.ir/movies/">دانلود فیلم</a><br> <a href="https://modernfilm.ir/series/">دانلود سریال</a><br> <a href="https://modernfilm.ir/movie_cats/download-iranian-movies/">دانلود فیلم ایرانی</a><br> <a href="https://modernfilm.ir/movie_cats/download-foreign-movies/">دانلود فیلم خارجی</a><br> <a href="https://modernfilm.ir/serie_cats/download-iranian-series/">دانلود سریال ایرانی</a><br> <a href="https://modernfilm.ir/serie_cats/download-foreign-series/">دانلود سریال خارجی</a><br> <a href="https://modernfilm.ir/movie_cats/download-animation/">دانلود انیمیشن</a><br> <a href="https://modernfilm.ir/movie_cats/download-foreign-movies/">دانلود فیلم خارجی دوبله فارسی</a><br> <a href="https://modernfilm.ir/movie_cats/download-foreign-movies/">دانلود فیلم خارجی زیرنویس فارسی</a><br> <a href="https://modernfilm.ir/movie_cats/download-foreign-movies/">دانلود رایگان فیلم خارجی</a><br> <a href="https://modernfilm.ir/">دانلود رایگان فیلم و سریال</a><br> <a href="https://modernfilm.ir/serie_cats/download-foreign-series/">دانلود سریال خارجی دوبله فارسی</a><br> <a href="https://modernfilm.ir/serie_cats/download-foreign-series/">دانلود سریال خارجی زیرنویس فارسی چسبیده</a></p> <p><a href="https://hesabtime.ir/">https://hesabtime.ir/</a><br> <a href="https://hesabtime.ir/">حساب تایم</a><br> <a href="https://hesabtime.ir/">سپیدار شیراز</a><br> <a href="https://hesabtime.ir/">آموزش سپیدار</a><br> <a href="https://hesabtime.ir/">باشگاه مشتریان سپیدار</a><br> <a href="https://hesabtime.ir/">آموزش سپیدار سیستم</a><br> <a href="https://hesabtime.ir/">سپیدار سیستم</a><br> <a href="https://hesabtime.ir/">پشتیبانی سپیدار</a><br> <a href="https://hesabtime.ir/">سپیدار سیستم باشگاه مشتریان</a><br> <a href="https://hesabtime.ir/">سپیدار سیستم قیمت</a><br> <a href="https://hesabtime.ir/">نرم افزار حسابداری</a><br> <a href="https://hesabtime.ir/">آموزش حسابداری</a></p></div></section></div> </aside><!-- #secondary --> </div> </div> </section> <div class="footer-wrap bg__footer_dark"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="footer-col-1"> <div class="footer-top-box wow fadeInUp"> <section id="custom_html-4" class="widget_text widget widget_custom_html"><div class="textwidget custom-html-widget"><a href="https://hamsartime.ir/">https://hamsartime.ir/</a> <a href="https://hamsartime.ir/">همسرتایم</a> <a href="https://hamsartime.ir/">مشکلات زناشویی</a> <a href="https://hamsartime.ir/">همسرداری</a> <a href="https://hamsartime.ir/">خرید محصولات جنسی</a> <a href="https://hamsartime.ir/">ازدواج</a> <a href="https://hamsartime.ir/sexually-relationships/sexual-knowledge/">مشکلات جنسی</a> <a href="https://hamsartime.ir/pregnancy-and-children/">رفتار با فرزند</a> <a href="https://hamsartime.ir/sexually-relationships/religious-order/">احکام شرعی ازدواج</a> <a href="https://hamsartime.ir/sexually-relationships/premarriage-knowledge/">دوران نامزدی و عقد</a> <a href="https://modernfilm.ir/">https://modernfilm.ir/</a> <a href="https://modernfilm.ir/">مدرن فیلم</a> <a href="https://modernfilm.ir/">دانلود فیلم و سریال</a> <a href="https://modernfilm.ir/movies/">دانلود فیلم</a> <a href="https://modernfilm.ir/series/">دانلود سریال</a> <a href="https://modernfilm.ir/movie_cats/download-iranian-movies/">دانلود فیلم ایرانی</a> <a href="https://modernfilm.ir/movie_cats/download-foreign-movies/">دانلود فیلم خارجی</a> <a href="https://modernfilm.ir/serie_cats/download-iranian-series/">دانلود سریال ایرانی</a> <a href="https://modernfilm.ir/serie_cats/download-foreign-series/">دانلود سریال خارجی</a> <a href="https://modernfilm.ir/movie_cats/download-animation/">دانلود انیمیشن</a> <a href="https://modernfilm.ir/movie_cats/download-foreign-movies/">دانلود فیلم خارجی دوبله فارسی</a> <a href="https://modernfilm.ir/movie_cats/download-foreign-movies/">دانلود فیلم خارجی زیرنویس فارسی</a> <a href="https://modernfilm.ir/movie_cats/download-foreign-movies/">دانلود رایگان فیلم خارجی</a> <a href="https://modernfilm.ir/">دانلود رایگان فیلم و سریال</a> <a href="https://modernfilm.ir/serie_cats/download-foreign-series/">دانلود سریال خارجی دوبله فارسی</a> <a href="https://modernfilm.ir/serie_cats/download-foreign-series/">دانلود سریال خارجی زیرنویس فارسی چسبیده</a> <a href="https://hesabtime.ir/">https://hesabtime.ir/</a> <a href="https://hesabtime.ir/">حساب تایم</a> <a href="https://hesabtime.ir/">سپیدار شیراز</a> <a href="https://hesabtime.ir/">آموزش سپیدار</a> <a href="https://hesabtime.ir/">باشگاه مشتریان سپیدار</a> <a href="https://hesabtime.ir/">آموزش سپیدار سیستم</a> <a href="https://hesabtime.ir/">سپیدار سیستم</a> <a href="https://hesabtime.ir/">پشتیبانی سپیدار</a> <a href="https://hesabtime.ir/">سپیدار سیستم باشگاه مشتریان</a> <a href="https://hesabtime.ir/">سپیدار سیستم قیمت</a> <a href="https://hesabtime.ir/">نرم افزار حسابداری</a> <a href="https://hesabtime.ir/">آموزش حسابداری</a></div></section> </div> </div> </div> </div> <footer class="site-footer"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-12 align-self-center"> <div class="copyright"> Copyright All Rights Reserved 2021 Theme: docile by <a href="http://www.templatesell.com/">Template Sell</a>. </div> </div> <div class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-12 align-self-center order"> </div> </div> </div> </footer> <a id="toTop" class="go-to-top" href="#" title="Go to Top"> <i class="fa fa-angle-double-up"></i> </a> </div> </div><!-- #page --> <script type='text/javascript' src='https://farzaneh-k.ir/wp-content/themes/docile/js/navigation.js?ver=20200412' id='docile-navigation-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://farzaneh-k.ir/wp-content/themes/docile/assets/js/slick.js?ver=4.6.0' id='slick-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://farzaneh-k.ir/wp-content/themes/docile/assets/js/canvas-custom.js?ver=4.6.0' id='offcanvas-custom-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://farzaneh-k.ir/wp-content/themes/docile/assets/js/custom.js?ver=20200412' id='docile-marquee-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://farzaneh-k.ir/wp-content/themes/docile/assets/js/script.js?ver=20200412' id='docile-script-js'></script> <script type='text/javascript' id='docile-custom-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var docile_ajax = {"ajaxurl":"https:\/\/farzaneh-k.ir\/wp-admin\/admin-ajax.php","paged":"1","max_num_pages":"0","next_posts":"","show_more":"View More","no_more_posts":"No More"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://farzaneh-k.ir/wp-content/themes/docile/assets/js/jquery.marquee.min.js?ver=20200412' id='docile-custom-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://farzaneh-k.ir/wp-content/themes/docile/js/skip-link-focus-fix.js?ver=20200412' id='docile-skip-link-focus-fix-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://farzaneh-k.ir/wp-content/themes/docile/assets/js/theia-sticky-sidebar.js?ver=20200412' id='theia-sticky-sidebar-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://farzaneh-k.ir/wp-content/themes/docile/assets/js/custom-sticky-sidebar.js?ver=20200412' id='docile-sticky-sidebar-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://farzaneh-k.ir/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=6.0' id='comment-reply-js'></script> </body> </html>