دسته‌بندی نشده
در داروخانه به جای کاندوم چه بگوییم ؟ {مخصوص خجالتی ها}

برای خرید کاندوم چه بگوییم اگر تا به حال از داروخانه کاندوم نخریده اید طبیعی